Klanten login Nederlands... English...
Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing op deze site. Lees voor het verlaten van deze site het privacybeleid
dat van toepassing is op de site die u momenteel bezoekt. Als u niet instemt met dit beleid, wordt u
verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Global Internet Consulting vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Global Internet Consulting website wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Global Internet Consulting persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. Global Internet Consulting kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over diensten of aanbiedingen van Global Internet Consulting. Als u een om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat Global Internet Consulting u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag. Global Internet Consulting zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Global Internet Consulting hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving
Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieŽn gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Global Internet Consulting heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. Global Internet Consulting gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

Global Internet Consulting kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in het bezit van Global Internet Consulting zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Global Internet Consulting van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Global Internet Consulting u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen Global Internet Consulting in staat deze site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Global Internet Consulting en geen diensten aanvragen, of andere rechtshandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de site

Global Internet Consulting kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen of de inhoud van de site wijzigen.

Recente projecten
Klik hier voor meer...Home
Referenties
Nieuwsbrief
Vacatures
Contact
Links
Onze banners
Sitemap
RSS feeds
Privacybeleid
Disclaimer
Helpdesk - Open ticket
Webdesign
Grafisch design
Webshops
CMS (Joomla & Drupal)
SEO
TSA - Software
Data backup
E-mail marketing
Hosting
Domeinnamen
VoIP


Global Internet Consulting


eTIC-ondertekenaar nr. 784
RSS feed for Global Internet consulting [g-i-consulting.be] - Stay up-to-date Bookmark and Share Add to Google Add to My Yahoo! Add to My MSN!
Copyright © 2018 Global Internet Consulting Algemene voorwaarden