Klanten login Nederlands... English...
Total Software for Administration - Software

Servers & Netwerken

Door onze jarenlange ervaring en gestructureerde aanpak kunnen wij u oplossingen op maat aanbieden, dit zowel voor eenvoudige als voor de meest complexe situaties.

Onze oplossingen zijn gebaseerd op de modernste technologieën en beantwoorden aan de strengste kwaliteitsnormen.

Installaties en configuraties van:

Windows Servers
Microsoft Exchange servers
Werkstations en toebehoren
Netwerken
VPN connecties
Enz...

Software ontwikkeling

Wij leveren software oplossingen op maat voor uw administratie, van kleine tot grote ondernemingen.

Door onze vele jaren ervaring kunnen wij u de oplossing bieden die uw bedrijf nodig heeft om door te groeien in dit digitale tijdperk.

Door het opstellen van een behoefteanalyse door één van onze ICT consultants kunnen we samen bepalen wat de juiste noden zijn voor uw onderneming.

Contacteer ons voor meer informatie.

 

Cloud computing

Cloud computing is het via internet beschikbaar stellen van software en data.

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) is software die online aangeboden wordt, de gebruiker moet niets installeren, maar benadert de software over het internet via het http protocol.

De voordelen:

De gebruiker moet niets installeren.

De software draait op de servers van Global Internet Consulting en wordt door ons onderhouden.

Updates worden dadelijk zichtbaar voor de gebruiker, zonder dat deze geïnstalleerd moeten worden.

Uw data is veilig met onze dagelijkse back-ups.

Toegang tot de software en uw data, vanaf elke pc met internet verbinding.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden van SaaS software, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Enkele van onze software pakketten

Software CRM (Customer Relationship Management)

Deze webapplicatie (Cloud) geeft startende bedrijven de mogelijkheid om klantenopvolging te doen.

Dit is een CRM (Customer Relationship Management) die autonoom kan werken, maar ook later in andere toepassingen kan geïntegreerd worden.


De voornaamste kenmerken zijn:
Login met ID en paswoord (site beheerder)
Contacten
Categorieën toevoegen
Toevoegen contacten
Wijzigen contacten
Bekijk lijst contacten + afdrukken
Bekijk contact - afdrukken
Zoekfunctie
Op naam
Bedrijf
Woonplaats
E-mail adres
Up en Downloaden van documenten
Uploaden van contracten en/of documenten
Lijst van contracten en/of documenten + afdrukken
Verwijderen van contracten en/of documenten
Zoekfunctie
Aanvraag prijsoffertes (die vanuit de website worden opgeslagen in een SQL database)
Bekijk lijst + afdrukken
Bekijk prijsofferte + afdrukken
Behandeld ja / nee
Behandeld door
Commentaar toevoegen
De applicatie kan volledig uitgebreid en/of aangepast worden aan de behoefte van uw bedrijf.

Software pakket Placeless Office

Placeless Office heeft als doel uw kantoor te automatiseren, niet door u een pakket aan te bieden en u moet dit nemen zoals het is, maar door u de kracht van keuze aan te bieden.

Na een uitgebreide analyse van uw kantoor, installeren wij een op maat gemaakt pakket, volledig gericht op uw manier van werken.

Hiervoor gebruiken wij een modulair systeem met de volgende hoofdpunten.

Paperless

Elk document (in of uitgaand) komt in het systeem, op deze manier wordt het gemakkellijk gevonden en gereproduceerd.

Het omvat een integratie van:

- Microsoft Office
- Scanning
- Mailing

Placeless

Waar u zich ook bevindt, u kan altijd het systeem raadplegen via IP/VPN

P3

We brengen de input naar de bron via het Internet.

Kenmerken

Placeless Office heeft een aantal basis functionaliteiten, dewelke gebaseerd zijn op volgende doelstelingen:

Elektronisch dossierbeheer
Kantoor automatisatie door workflow

Volgende technieken worden aangewend:

Document Management
Document Image Processing
Text Retrieval
World Wide Web
Workflow Management

Deze worden aangevuld met modules die kenmerkend zijn van uw business.

Basis functionaliteiten - Placeless Office

1. Centraal beheer

Binnen het volledige Placeless Office is alle informatie betreffend een dossier aan elkaar verbonden met het zogenaamde TSA-nummer. Hierdoor heeft de gebruiker een 360° zicht op alle gegevens.

Het betreft hier niet alleen de data, maar ook de gescande brieven, emails, e.d. m.a.w. men opent een dossier en men heeft toegang tot alle gegevens, zelfs de boekhoudkundige (openstaand saldo, e.d.), dewelke via integratie technieken verbonden zijn met het dossier.

2.Modulair systeem

Placeless Office is volledig gebouwd uit objecten, die op één of andere manier worden geintegreerd tot een totale oplossing.

Dit is zichtbaar geconfigureerd in:

Variabele Tab-Controls
Acties

Men kan één of meerdere objecten verbinden aan een actie van de workflow.

3. Workflow systeem

Placeless Office is een semi-automatisch workflow systeem.

Hiervoor werd doelbewust voor gekozen omdat Placeless Office de behoeften van een zeer veranderlijke administratie moet kunnen voeren. De processen kunnen via acties, vervolgacties, agendering, e.d. volledig geplaatst worden in Placeless Office. Veranderingen in dit proces kunnen, al dan niet tijdelijk, manueel behandeld worden door nieuwe acties aan te maken, zonder dat deze vervat moeten zitten een workflow cyclus.

4. Agendering

Het agenderingsysteem van Placeless Office is de sturing van de workflow. Deze agenda kan op verschillende manieren afgehandeld worden, nl. wegwerken van achterstand, klantafhandeling, hoogdringendheid, e.d.

5. Authorisatie

Placeless Office heeft een zeer doorgedreven autorisatie systeem, waardoor het mogelijke is elke taak te beveiligen. Of deze taak een volledig proces is of raadplegen van specifieke informatie is geen issue.

6. Microsoft Office integratie

Word

Word 97 is volledig geintegreerd in het Placeless Office systeem. Elk document wordt aangemaakt door het samenvoegen van een template en de gegevens van een dossier. De template is verbonden aan de actie die men binnen het betreffende dossier gaat uitvoeren. Men kan dit document aanvullen en/of veranderen, behalve voor de automatisch beveiligde paragrafen.

Placeless Office beschikt hiervoor over een vrij uniek systeem om op een zeer snelle manier alle uitgaande documenten te genereren en deze in bepaalde vormen (o.a. PDF) en op bepaalde manieren (o.a. mailen) bij de betrokkene te laten toekomen.

Outlook

Alle binnenkomende mails worden via Placeless Office door de gebruiker een bewuste manier (door vraagstelling) geplaatst in het dossier en wordt de hieraan verbonden workflow geactiveerd. Uitgaande mails vertrekken, via acties, vanuit het dossier zodoende ze dan ook automatisch zijn opgeslagen in het betreffende dossier.

7. Scanning

Voor de binnenkomende brieven en documenten heeft Placeless Office volgende scanningsystemen:

Manuele scanning

De documenten worden één voor één gescanned en in een container geplaatst.

Via Placeless Office kan men deze container behandelen. Door de preview van het document kan men dit toewijzen aan het betreffende dossier. Placeless Office heeft hier de mogelijkheid om de workflow te activeren door bepaalde vragen te stellen aan de gebruiker, waardoor het bij het antwoord behorende proces wordt opgestart.

Barcode scanning

Alle formulieren, die wij de klant toesturen, worden voorzien van een unieke barcode. De terugstuurde formulieren worden in bulk verwerkt en worden door de barcode herkenning geplaatst in het overeenkomend dossier. De barcode bevat niet alleen het prodosnummer, maar ook de actie van waaruit het formulier werd gegeneerd. Hierdoor is het mogelijk om een proces van de workflow op te starten.

8. Logging

Placeless Office heeft een ingebouwd logging systeem, wat het mogelijk maakt om een monitoring systeem van de processen op te zetten.

Client

Voor de klanten en de leveranciers betekent dit dat zij over de mogelijkheid beschikken om hun dossier volledig te raadplegen via Placeless Office Client.

Placeless Office Client is geen apart pakket, maar door de autorisatie hebben de klanten en leveranciers alleen raadpleeg-toegang tot de gegevens.

M.a.w. een klant kan bijvoorbeeld zijn dossier volledig raadplegen, inclusief zijn correspondentie in de vorm van brief, email, e.d.

Software pakket Logistiek

Met onze logistieke programma’s kan u een volledig geïntegreerd logistiek beheer voeren.

Ze bestaan uit verschillende modules. De software is bestemd voor kleine en middelgrote organisaties.

Wij leveren voor u maatwerkuitbreidingen op basis van dit logistieke pakket.

Een volledige integratie met ons financieel pakket is voorzien.

Het pakket is modulair opgebouwd en heeft uitgebreide mogelijkheden:
Verkoop
Offertes, orders, verzendnota’s, facturen
Budgetten
Uitgebreide statistieken
Aankoop
Automatische aankooporders
Opvolging backorders
Voorraad
Per magazijn en per lot
Met periodieke afsluiting
Productie
Productstructuren
Productie-orders

Opvolging loten

Andere functies
Kassamodule
Opvolging werkbons
Abonnementenfacturatie
Klachtenopvolging
Multidossier
Geschikt voor multi-user gebruik
Met deze software orchestreert u uw logistieke administratie op de meest doeltreffende wijze.

Daardoor kent u een sterke tijdswinst en maakt u van uw administratie een nuttig informatie-instrument.

Software pakket Boekhouding

Met ons boekhoudpakket kan u een algemene en een analytische boekhouding voeren.

Het pakket is bestemd voor kleine en middelgrote organisaties.

Alle functies worden gedeeld met ons logistiek pakket, zodat een volledige integratie voorzien is.


Het pakket heeft uitgebreide mogelijkheden:
Multidossier
Geschikt voor multi-user gebruik
Flexibel boeken met boekingsvoorstellen
Analytisch boeken
Budgetten (per boekhoudrekening en per analytische rekening)
Indienen van alle BTW aangiftes via INTERVAT
Lijsten intracommunatuaire handelingen en intrastat-aangifte
Aanmaak van betaalbestanden voor electronisch bankieren
Import van CODA betaalbestanden
Rappelsysteem klanten (met opvolging historiek)
Alle wettelijke documenten
Managementstatistieken

Met deze software orchestreert u uw financiële administratie op de meest doeltreffende wijze.

Daardoor kent u een sterke tijdswinst en maakt u van uw administratie een nuttig informatie-instrument.
Indien u meer informatie wenst over TSA en Software, klik hier.
 

Internet &
Software Solutions

 Home
Nieuwsbrief
Vacatures
Contact
Links
Onze banners
Sitemap
RSS feeds
Helpdesk - Open ticket
Webdesign
Grafisch design
Webshops
CMS (Joomla & Drupal)
SEO
TSA - Software
Data backup
E-mail marketing
Hosting
Domeinnamen
VoIP
Privacybeleid
Cookiebeleid
Disclaimer
 
Copyright © 2018 Global Internet Consulting Algemene voorwaarden