CYBERSECURITY AUDIT
Global Internet Consulting
Cybercriminaliteit is vandaag de dag een hot topic die eigenlijk niet langer kan genegeerd worden.

Toch zijn er ontzettend veel kleine, middelgrote en zelfs grote bedrijven die niet of te weinig op de hoogte zijn van de rampzalige gevolgen die cyberaanvallen teweeg kunnen brengen voor uw bedrijf, uw bedrijfsstructuur, uw werknemers en uw klanten.

In vele gevallen is het niet de vraag of, maar eerder wanneer men het slachtoffer zal worden van een cyberaanval en dan geldt weer het aloude spreekwoord “beter voorkomen dan genezen”!

Goede websitebeveiliging zorgt ervoor dat digitale hackers hun kansen om te slagen bijna nihil zullen worden, u zult uw bedrijf dus effectief beschermen tegen storingen, phishing, cyberaanvallen, gegevensverlies en ander kwalijke gevolgen die resulteren uit een minder goede of zelfs helemaal geen beveiliging.

Het scannen van een website op kwetsbaarheden of het testen van de beveiliging is de eerste stap ter verdediging tegen allerhande cybercriminaliteit.

Als uw website wordt aangemerkt als een veiligheidsrisico, wordt u niet alleen een risico voor uw klanten, maar is er ook een risico voor de continuïteit van uw bedrijf.

Laat uw bedrijf niet het slachtoffer worden van cybercriminaliteit.

Zorg ervoor dat uw website een A+ rating krijgt!

Cybersecurity audit

Basis website security audit (gratis)

Basis website security audit
Deze gratis audit kan u deze eenvoudig aanvragen, met de audit geven wij u aan welke beveiligingsrisico’s uw website bevat.

  SSL certificaat (httpS)
  Beveiliging van Cookies (HttpOnly)
  X-XSS-Protection
  X-Frame-Options
  Strict-Transport-Security (HSTS)
  Content-Security-Policy
  X-Content-Type-Options
  Referrer-Policy
  Permissions-Policy

  Meer aanbevelingen omtrent website security

Dit audit rapport word u volledig gratis aangeboden en zonder enige verplichting.

Met ons security audit rapport kan uw webmaster of programmeur aan de slag om de eventuele beveiligingsproblemen aan te pakken.

Vraag vandaag nog uw gratis basis website security audit aan.

Uw basis security audit rapport wordt binnen ± 5 werkdagen verzonden naar het door u opgegeven email adres.

Uitgebreide website security audit

Uitgebreide website security audit
Indien u een uitgebreide audit wenst kan u deze eenvoudig aanvragen, deze audit is meer uitgebreid en geeft u ook concrete oplossingen (scripting).

  SSL certificaat (httpS)
  Beveiliging van Cookies (HttpOnly)
  X-XSS-Protection
  X-Frame-Options
  Strict-Transport-Security (HSTS)
  Content-Security-Policy
  X-Content-Type-Options
  Referrer-Policy
  Permissions-Policy
  Beveiliging tegen DDoS attacks (server niveau)
  Formulieren beveiligen tegen een SQL injection
  Wachtwoord encryption (SHA256)
  reCHAPTCHA (tegen formulier verzending van/door bots)
  Gepersonaliseerde error pagina’s

Inclusief: Cyber awareness (handleiding)
Tevens ontvangt u ook een handleiding over cyber awarnes, leer uw personeel omgaan met verdachte e-mails, websites enz… om te voorkomen dat uw eigen computers of netwerk wordt aangevallen door cyber criminelen.

Met ons uitgebreid security audit rapport met concrete oplossingen kan uw webmaster of programmeur eenvoudig aan de slag om de eventuele beveiligingsproblemen aan te pakken.

Vraag vandaag nog uw uitgebreide website security audit aan.

Uw uitgebreid security audit rapport wordt binnen ± 14 werkdagen verzonden naar het door u opgegeven email adres.

ONZE ANDERE SERVICES

Web Development

eShop Development

Software Development

Licentie software

Hosting & Resellers

Online Marketing